PREDLOG
Na vanrednoj sednici skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA AUTO KUĆA KOMPRESOR SERVIS REMONT I PROMET, Beograd, Žorža Klemansoa 19, održane dana 23.11.2009. godine, donosi se sledeća:ODLUKA O ISPRAVCI FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2008.


Član 1.


Stavlja se van pravne snage Odluka skupštine od 11.05.2009. godine., kojom je potvrdjena odluka upravnog odbora od 12.02.2009. godine, o rasporedjivanju kumuliranih revalorizacionih rezervi .

Član 2.


Stavlja se van pravne snage Odluka skupštine o izdavanju običnih akcija treće emisije bez javne ponude radi zamene postojećih akcija prve i akcija druge emisije u cilju izjednačavanja njihove nominalne vrednosti – homogenizacija akcija od 11.05.2009. godine, sa izmenama i dopunama ove odluke od 19.05.2009. godine.


Stavlja se van pravne snage Odluka skupštine o izmeni i dopuni odluke o izmeni i dopuni odluke o osnivanju od 11.05.2009. godine.


Stavljaju se van pravne snage Izmene i dopune Statuta društva od 11.05.2009. godine.


Član 3.


Nalaže se knjigovodstvu Društva da izvrši ispravku finansijskog izveštaja za 2008. godinu, vraćanjem stanja na kontu osnovni kapital u stanje pre donošenja odluke iz člana 1. i odluke , odnosno izmena i dopuna odluke iz člana 2. , i to vraćanjem iznosa od 97.981.252,80 dinara na konto osnovnog (akcijskog) kapitala i iznosa od 3.773. 454,88 na konto ostali kapital.


Član 4.


Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Društvo će o izvršenim ispravkama finansijskog izveštaja pribaviti mišljenje - potvrdu ovlašćenog revizora i dostaviti izmene finansijskog izveštaja Narodnoj Banci Srbije.
Predsednik Skupštine akcionara

____________________

Živković Živomir