PREDLOGU skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Odlukom o izmeni i dopuni odluke o osnivanju od 29.08.2006. godine, sa važećim izmenama i dopunama i Statutom društva od 05.10.2006. godine , sa važećim izmenama i dopunama, na vanrednoj sednici Skupštine akcionara A.D. Auto kuća “Kompresor” servis, remont i promet Beograd, održanoj u prostorijama društva , dana 23.11.2009. godine, doneta je sledeća:


ODLUKA O PRENOSU SRAZMERNOG DELA KUMULIRANIH REVALORIZACIONIH REZERVI DRUŠTVA

RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA


Član 1.


Osnovni kapital društva koji je upisan u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre iznosi 180.687.000,00 dinara.

Član 2.


Radi uskladjivanja visine kapitala sa odredbama zakona o računovodstvu i reviziji i medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, vrši se povećanje osnovnog (akcijskog) kapitala po godišnjem računu za 2008. godinu, pripisivanjem srazmernog dela kumuliranih revalorizacionih rezervi nastalih do 31.12.2003. godine, u iznosu od 97.570.980,00 dinara osnovnom (akcijskom) kapitalu.


Član 3.


Po prenosu, odnosno pripisivanju revalorizacionih rezervi iz člana 2. ove odluke, ukupna vrednost osnovnog (akcijskog) kapitala iznosi 278.257.980,00 dinara.


Član 4.


U skladu sa odlukom skupštine društva o izdavanju običnih akcija treće emisije bez javne ponude radi zamene postojećih akcija prve i akcija druge emisije u cilju izjednačavanja njihove nominalne vrednosti – homogenizacija akcija , utvrdjuje se nova nominalna vrednost akcija od 4.620,00 dinara.

Član 5.


O sprovodjenju ove odluke staraće se direktor društva, koji se ovlašćuje na preduzimanje neophodnih pravnih radnji za njenog izvršenje.

Ovlašćuje se Upravni odbor društva na eventualne izmene i dopune ove odluke u skladu sa eventualnim zahtevima nadležnih državnih organa.Predsednik Skupštine akcionara

____________________

Živković Živomir