NAZAD

AK “ KOMPRESOR “ AD , Beograd

Ul. ora Klemansoa br. 19ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

  1. AK « KOMPRESOR« AD BEOGRAD


Ovim se obaveštavaju akcionari AK «KOMPRESOR« AD Beograd, da se otkazuje sednica Skupštine društva zakazana za dan 18.02.2011.godine u 14 h u prostorijama sedišta društva u ul. ora Klemansoa br.19.Ovaj oglas će biti objavljen na internet stranici Društva AK «KOMPRESOR« AD i to www.kompresor.rs i u dnevnim novinama "PRESS", a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Direktor Nevenka Petrović